Forbyr åpen ild i hele Salten.

Dette melder an.no:

Politimester Geir Ove Heir har i dag lagt ned forbud med bruk av åpen ild i all utmark i C2040-958 politidistriktet.

Det gjør Heir med medhold i Politiloven, og forbundet gjelder inntil politiet opphever det.

Heir ber også publikum være oppmerksom på at det er svært tørt og stor fare for skogbrann, og at omgang med ild medfører stor risiko.

Forbudet er innført i samråd med brannsjefen i Salten Brann IKS.

 
MB4-643

Disse tekstene er kopiert fra Meløy Kommunes nettside:

Brannvesenet oppfordrer til stor forsiktighet med ild ute i det fri!

Etter langvaring tørt og kaldt vær er det mange steder dausenna, tørrgras og lyng som kan være veldig brannfarlig. Vi hører i media om gras, lyng og skogbranner langs med hele kysten. Det er viktig å huske at ild ute i det fri kan starte en slik brann også her  hos oss.

Vær oppmerksom på følgende:

  • All varme ute i det fri kan fort komme ut av kontroll. Bare et lite vindpust mens du er uoppmerksom kan få fatale følger.
  • Derfor: Fyr ikke opp dersom det er vind!
  • Tenn ikke bål eller engangsgrill på steder der det er tørrt gras eller lyng!
  • Varme som du ikke har kontroll over er BRANN!
  • Ved brann: Ring brannvesenet umiddelbart på tlf 110. Sekundene teller når det gjelder å få kontroll over ilden.

Alminnelig aktsomhet!

I og i nærheten av skogmark er det ikke tillatt å gjøre opp ild eller tenne bål i perioden 15. april til 15. september. Se ordlyden i § 8-2 i FOBTOT.

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges!
Dette er ordlyden i første ledd i Brann- og ekplosjonsvernlovens § 5 som omtaler den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke.

Dette gjelder ikke minst for den som ferdes ute i naturen. I skog og mark og fjell og sjø! Over alt har vi en plikt på oss til ferdes og oppføre oss slik at vi ikke skaper unødig fare for brann eller andre ulykker.

Bålbrenning

Kaffebål

De fleste av oss som ferdes i naturen liker å tenne bål til kaffekok eller annen kos.
En skal gjøre vurdering om faren for eventuell spredning av brann også utenfor dette tidsrommet.
På sandstrand / svaberg ved elv, innsjø eller sjø – med vann i nærheten – kan en kanskje tenne kaffebål dersom det er stille vær og avstanden til brennbar lyng, gras, busker, etc. er tilstrekkerlig.
Slokk bålet før du forlater det!

Uansett er det veldig viktig at man gjør en vurdering av forholdene – og ikke minst:
All varme må slokkes før man forlater stedet!

Meløy Kommune har vedtatt egen forskrift som regulerer det med brenning av bål og annen brenning – se Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Meløy kommune, Nordland

Hva gjør du hvis uhellet er ute og du som førstemann oppdager en skogbrann?

Her er noen gode råd du kan ta med deg ut i skogen! (Hentet fra DSB)

  1. Varsle brannvesenet på nødnummer 110 om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi, og møt brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet.
  2. Begynn slokkearbeidet med tilgjengelige resurser. Brekk eller hogg et lite lauvtre på ca. 2 meter og fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Dette er et særdeles effektivt redskap hvis den brukes som en feiekost på brennende organisk materiale. Børst / fei flammene tilbake i brannområdet. Ikke slå, det har dårlig effekt og kan til og med gjøre vondt verre. Hagekanner og bøtter kan gjøre god nytte hvis vann er tilgjengelig. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene.
  3. Bevar fatningen og fordel tilgjengelige resurser på hver side av ildens flanker (sider eller kanter). Treng ilden ned som mot bunnen av en trekant til den er slokket.
  4. Sørg for tilstrekkelig etterslokking og vakthold. Ved skogbrann kan det brenne i jordsmonn, trestubber, maurtuer, og annet, – og ved litt vind vil ilden raskt flamme opp igjen. Vær derfor særlig oppmerksom om det er meldt vind eller vindøkning.
  5. Skogbrannslokking er farlig arbeid. Vis største forsiktighet og kom deg ut av området før flammene omringer deg. Ta ikke sjanser!!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *