søndag, desember 4, 2022

Tag Archives: legekontor

Legekontoret på Meløy opprettholdes

Kilde: www.meloy.kommune.no Fra kommunestyremøte 22. mai 2014: Sak 34/14: Legetjenesten 2014 – organisering av legetjenesten I forbindelse med den økonomiske omstillingen i 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på organiseringen av legekontorene i kommunen. Saken legges nå fram for behandling i kommunestyret. Vedtak: De to legekontorene i søndre Meløy; Halsa legekontor og Engavågen legekontor, slås sammen til ett kontor, og ... Read More »