tirsdag, november 29, 2022

Tag Archives: Båtforening

ÅRSMØTE I MELØYSJØEN BÅTFORENING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MELØYSJØEN BÅTFORENING Søndag 8.mars på Meløy Skole kl. 1900  ÅRSMØTESAKER Valg av møteleder og referent Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsmelding for 2014 Revidert regnskap for 2014 Fastsettelse av kontingent Handlingsplan for 2015 Innkomne saker Valg  Forslag og saker til behandling må meldes styret innen 01.03.2015 VEL MØTT TIL ... Read More »