lørdag, oktober 16, 2021

Kronerulling for samfunnshuskjøkkenet.

Alle som har brukt, eller bruker samfunnsalen og kjøkkenet på Meløya vet at det trengs renovering.

Samfunnshusstyret har bestemt at vi skal starte en kronerulling for å få råd til renovering. Vi håper dere vil gi en liten skjerv. Alle monner drar, så om du så gir bare en krone, mottas det med takk.

Du kan sette inn pengene på konto nr. 05401941543. Vil du være anonym, er det helt i orden.

Prosjektleder for renoveringen/innsamlingen er Elisabeth Tostrup, og hun treffes på telefon 40234004.

1447442-10-1330593337716