Dametrim – kommunal trim

Meløy kommune bidrar til en gruppe med «dametrim» forbeholdt ansatte i Meløy kommune, men også åpent for andre.

Mona Trana er instruktør hver tirsdag kl. 19-20 i gymsalen ved Meløy skole.

Variert trim ute og inne.