Barnetrimmen

Side under konstruksjon…

Barnetrimmen er delt opp i småtrim og mellomtrim og  ledes av Mona Trana og Tine ..  og Rune Sæterskar.  De aktiviserer barn og unge fra barnehagealder og til ungdomsskolen.

Småtrimmen trener i gymsalen hver tirsdag fra kl. 17-18 – Ledes av Mona og Tine

Mellomtrimmen trener i gymsalen hver tirsdag kl. 18-19 – Ledes av Rune Sæterskar