lørdag, oktober 23, 2021

Årsmøte Meløy Vannverk

Det avholdes årsmøte i Meløy Vannverk SA for 2014 lørdag 21. mars 2015 kl. 16.00 i møterommet på skola.

Saksliste:

  1. 1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. 2.  Valg av møteleder og referent
  3. 3.  Årsmelding
  4. 4.  Regnskap
  5. 5.  Status renseanlegg med ny ledning – kostnader
  6. 6.  Vannavgift for 2015
  7. 7.  Valg
  8. 8.  Eventuelt/innkomne saker

Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styreleder i hende senest 16. mars 2015.

MØT OPP!      VELKOMMEN!

 

Styret