søndag, desember 4, 2022

Årsmøte Meløy Grendeutvalg

15. februar kl. 20.00 i skolens møterom.

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling.
  • Konstituering.
  • Årsberetning 2015.
  • Regnskap.
  • Valg.
  • Innkomne saker.

Innkomne saker må være styret i hende innen 8. februar.