Årsmøte i MUIL 22.mars 2015 – Referat

MUIL MED TEKSTStyret i MUIL innkaller med dette til årsmøte i URD

søndag 22. mars 2015.

Referat fra møtet:

 

Sak 1 – Konstituering og valg av møteleder

Styret foreslår Hanne Hammernes til møteleder.

Vedtak:

Årsmøtet velger Hanne Hammernes til møteleder og godkjenner de frammøtte representantene.

Sak 2 – Valg av sekretær

Styret foreslår Håkon Nilsen som sekretær.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner Håkon Nilsen som sekretær for årsmøtet.

Sak 3 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste til årsmøtet.

Sak 4 – Årsmelding – Vedlegg nr. 1

Vedtak

Årsmeldingene fra undergruppenene ble gjennomgått. Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2014 .

Sak 5 – Godkjenning av regnskap

Kasserer legger fram regnskapet for 2014

Vedtak:

Pr dags dato har MUIL ca 150000 kr på konto. Revisjonen bemerket at vi måtte se på forsikringene da de mener de er for høye. Årsmøtet godkjenner det fremlagte reviderte regnskapet for 2014.

Sak 6 – Budsjett – Vedlegg nr. 2

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2015, og gir styret fullmakt til å justere innenfor rammen i løpet av året hvis nødvendig.

Sak 7 – Handlingsplan/aktivitetsplan – Vedlegg nr. 3

Vedtak

Årsmøtet godkjenner Handlingsplan for 2015 som retningsgivende for lagets mål og aktiviteter for 2015. Planen rulleres hvert år.

Sak 8 – Kontigenter for 2015

Styret har diskutert om vi bør ha en differensiert kontingent for aktive/passive medlemmer, og ønsker at årsmøtet diskuterer og avgjør saken. Utover det foreslår styret å beholde de samme satser som i fjor.

Vedtak:

Årsmøtet bestemmer at vi skal øke prisene. Det blir ingen forskjell på prisene for aktive og passive medlemmer.

Årsmøtet fastsetter følgende kontingent for 2015:

Barn; kr. 150,-

Voksne; kr. 250,-

Familie; kr. 500,-

Sak 9 – Utleiepriser for 2014

Vedtak:

Årsmøtet foretar ingen endringer i leiepriser for 2014 som dermed blir stående slik:

Klubbhus/URD:

Enkeltdag kr. 500/800 (medlemmer/ikke medlemmer)

Helg (fredag – søndag) kr. 1000/1500

Kjøkken/garderober:

Enkeltdag: kr. 100/200

Helg: kr. 150/250

Kjøkkenutstyr fra URD kr. 200/300

Vasking av lokalene kr. 1000

Sak 10 – Valg

Valgkomiteen legger fram saken.

Styret:

Leder: Hanne Hammernes Har 1 år igjen

Nestleder: Per Trygve Olsen valgt for 2 år

Sekretær: Åse Sørgård valgt for 2 år

Kasserer: Kjell Wiik har 1 år igjen

 

Aktivitetsgruppa:
Whenche Kristiansen valgt for 2 år

Kåre Pettersen har 1 år igjen

Ann Kristin stub har 1 år igjen

Rune sætherskar  gjenvalg for 2 år

Elias Tvenning Trana valgt for 1 år

Laban:

Karianne Sætherskar 1 år igjenvalgt for 1 år

Elisabeth Tostrup 1 år igjenvalgt for 1 år

 

URD/Tennisbane:
Laila Kristiansen ikke gjenvalgt- Per Trygve Olsen valgt for 1 år

Fotballbane:

Remi Kristiansen 1 år igjenvalgt for 1 år

Karianne Sætherskar 1 år Igjenvalgt for 1 år

Vara for alle:

Andre Neverdal 1 år igjenvalgt for 1 år
Terje Fossaa 1 år igjenvalgt 1 år

Valgkomite:

Kjell Wiik ikke gjenvalg- Frank Wiik Rendal valgt for 1 år

Sonny Olsen ikke gjenvalg- Einar Johan Helgesen valgt for 1 år

Kino:
Svein Henry Klausen 1 år igjenvalg 1 år

Revisorer:
Steinar Wiik 1 år igjenvalg 1 år

Fredrik Helgesen 1 år igjenvalg 1 år

Turnering:
Frank Wiik Rendal 1 år gjenvalg 1 år

Lotte Skaret 1 år gjenvalg 1 år
Mona Trana 1 år gjenvalg 1 år

Møtet hevet

Håkon G Nilsen

For styret
Hanne H.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *