ÅRSMØTE I MELØYSJØEN BÅTFORENING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MELØYSJØEN BÅTFORENING

Søndag 8.mars på Meløy Skole kl. 1900

 ÅRSMØTESAKER

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding for 2014
  5. Revidert regnskap for 2014
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Handlingsplan for 2015
  8. Innkomne saker
  9. Valg

 Forslag og saker til behandling må meldes styret innen 01.03.2015

VEL MØTT TIL MØTE

Meløysjøen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *