Åpent brev til Meløy kommune og politikerne.

                                                                                                                   Meløy 16.11.14

 

Meløya er et øysamfunn med ca 190 innbyggere.

Meløy oppvekstsenter har 17 elever, ikke 16 slik det framgår fra rådmannen.

I barnehagen er det for tiden 10 plasser, pluss to barn født i år som ikke er regnet med. I tillegg har vi 3 SFO plasser.

Når det gjelder lærerne på skolen har vi kun fagutdannet personell.

 

«Meløy skal være en attraktiv og god kommune å bo i. Gjennom særlig satsing på ungdom og

familier i etableringsfasen skal Meløy framstå som et flerkulturelt samfunn med et stabilt

folketall.

Kommunen skal arbeide for å opprettholde hovedtrekkene i dagens

bosettingsmønster, med mange livskraftige lokalsamfunn med et variert næringsliv

Barn og unge skal ha trygge, allsidige og utviklende oppvekstvilkår i sine nærmiljø, i skoler og

barnehager.»

Dette er blant annet noen av Meløy kommunes målsetninger.

Dette rimer dårlig med rådmannens forslag om å legge ned ungdomstrinnet ved Meløy oppvekstsenter.

Elevenes reisetid vil pr. dags dato bli fra kl 07.00 til kl 17.00. Altså 4 timer reise/venting, og 6 timer skole. Til sammen 10 timers skoledag.

Hva med aktiviteter etter skoletid, samvær med andre elever og evt. gruppearbeid etter skoletid?

Elevene må reise med en liten båt i all slags vær, noe som kan oppleves traumatisk for flere. Mange blir sjøsyke og redde på turen. Dette kan medføre at skolehverdagen oppfattes som en belastning for den enkelte elev, og kan forårsake unødvendig fravær.

Oppvekstsenteret vårt er en av grunnsteinene i lokalsamfunnet her.

Vi har hatt en positiv utvikling hittil, flere unge har kjøpt seg hus, og en familie på seks planlegger å flytte hit til våren. Det er også flere som unge som tar utdannelse innen landbruk for å overta eksisterende gårdsbruk.

Konsekvenser for Meløya ved en nedleggelse av ungdomstrinnet:

Barnefamilier vil flytte fra øya, og det blir mindre sannsynlig at barnefamilier vil ønske å bosette seg her. Hvis en barnefamilie flytter fra øya, vil de også flytte ut av kommunen, noe som fører til mindre skatteinngang og mindre tilskudd fra staten.

Alle er like mye verd hvor enn de bor i kommunen. Vi på Meløya har krav på de samme rammevilkårene for våre barn som de som bor på fastlandet.

Vi som bor her er glade i øya vår, og vil fortsette å bo her. Hvis ikke politikerne stikker kjepper i hjulene for oss.

Meløy grendeutvalg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *