Meløys stolthet – Meløygården

Det var en gang en tid da båten var det viktigste fremkomstmidlet for oss ved kysten. Meløy kirke og Meløygården var et sentralt sted for kystfolket i området rundt. Kirkeferd i gamle dager var så mye mer enn bare noen få timer en søndag formiddag…  

IMG_1012Meløy kirke *** Local Caption ***  W2686l Meløy, kirka og sentrum

Fra ca 1850 var Meløygården sentrum for den offentlige myndigheten i hele kommunen. Her hadde både lensmann, kommunestyre og andre offentlige lokaler. På kirkesøndag vrimlet det av folk i området. Slik vi i dag kjenner Meløygården er det et fellestun med 7 bygninger foran kirken. Området rundt er rikt på kulturminner og Meløygården ble valgt som kommunens Tusenårssted. I dag er det «Stiftelsen for vern av Meløygården» som eier de fleste bygningene. En del av dem er også i privat eie, men inngår som en del av fellestunet. Stiftelsen er nå inne i en fase hvor de prøver å få mer aktivitet i Meløygården. Det er blant annet tanker om å utvikle nærings- og kulturaktiviteten i tunet. Ved å pusse opp bygningsmassen ønsker stiftelsen å bevare det som et viktig samlingspunkt for lokalsamfunnet.

gamle klesdrakter jul i meloygarden tostruphusetIMG_0997

Her følger en beskrivelse av bygningene i Meløygården, og planer rundt disse:

IMG_1003
Dybvikhuset (Borterstua): Eies av Terje B. D. Fossaa og benyttes som helårsbolig. Huset fremstår som svært godt vedlikeholdt og har nylig gjennomgått en stor renovering hvor det er blitt skiftet tak, vinduer og bordkledning. Huset er også pusset opp innvendig.

IMG_0999
Tostrupgården (Øverstua): Eies av Tore Tostrup og søsteren Helen Tostrup. Benyttes som feriebolig.

IMG_1009
Nerstua (Andreassenhuset): Eies av brødrene Finn H. Andreassen. Benyttes som feriebolig.

almuestua gammelalmuestua ny
Almuestua: Eies av Stiftelsen for vern av Meløygården. Denne bygningen var det tidligere kommunelokalet. I dag leies leilighet i 2. etg og hybel i 1. etg. ut til privatpersoner. Kommunestyresalen i 1. etg. benyttes under kulturarrangementer som for eksempel «Jul i Meløygården» første helga i desember. Leiligheten i 2. etg. er nylig pusset opp og begynner å bli moderne og fin. Arbeidet med utskifting av vinduer og bordkledning er nylig påbegynt og stiftelsen har fått tilsagn om tilskudd på kr 200.000 fra Uni-Stiftelsen og kr 100.000 fra Meløy historielag for å ferdigstille denne jobben.

IMG_0996
Anders Larsa-huset (Hybelhuset): Eies av Stiftelsen for vern av Meløygården. Huset ble bl.a. brukt som bolig til arbeiderne på rekefabrikken til Meløy Fiskeindustrier rundt 1960-årene. Arbeidet med oppussing av bygget ble startet for ca 20 år siden. I fjor ble det lagt ny skifer på taket av den lokale håndverkeren Hendrik van Rijn. I dag er bygget helt tomt innvendig, men stiftelsen jobber med finansiering til å sette dette i stand også innvendig. Stiftelsen regner med at det totalt på banken og Almuestua vil gå med ca. 1,2 mill. kroner, og beregner at kostnaden med innredning av Anders Larsa-stua vil komme på rundt 800.000,-. Det pågår i disse dager et arbeid med å kartlegge muligheten for å utvide næringsaktiviteten i Hybelhuset, i form av kontorlandskap/utleie av lokaler.

 IMG_0986IMG_1006
Kristian S.- huset (Helgesenhuset): Eies av Stiftelsen for vern av Meløygården, MEN blir i disse dager solgt til etterkommer av tidligere eiere: Robert Helgesen. Her ble blant annet kirkekaffen drukket på søndagene, men ble også benyttet som privat bolig. I dag er det svært falleferdig og de siste tiårene har eneste aktivitet fra stiftelsens side vært «brannslukking». Stiftelsen vedtok på sist styremøte at huset skal selges til Robert Helgesen for samme pris som stiftelsen en gang kjøpte det for, 1 krone. Hans planer er å totalrenovere det, modernisere det til en viss grad (vann/kjøkken/toalett), men prøve å bevare den gamle stilen så godt som det lar seg gjøre. Huset skal i første omgang benyttes privat. Stiftelsen er sikre på at huset er kommet i de rette hender og vil bli tatt godt vare på av den nye eieren!

IMG_0991 
Banken: Eies av Stiftelsen for vern av Meløygården. Kjelleren brukes som arkiv for eldre lokalhistoriske skrifter fra hele kommunen. Så snart finansiering er på plass vil det i nær fremtid bli pusset opp utvendig. Det jobbes også iherdig med en plan om å gjøre om på fasaden til bygget og «flytte» det karakteristiske inngangspartiet inn mot tunet, slik det var fra opprinnelsen av. Dette er kun tenkt som en «kulisse» som kan benyttes som for eksempel scene i forbindelse med kulturaktivitet i tunet.

Meløy Historielag er en viktig og god samarbeidspartner for Stiftelsen. De har tidligere støttet arbeidet med betydelige midler, har nå bevilget inntil 100 tusen, og har årsmøtevedtak på at de senere kan bevilge mer, etter søknad fra Stiftelsen.

Har du spørsmål, tanker, meninger? Ta kontakt med Stiftelsen for vern av Meløygården:
Leder Erling Tostrup (Representant for eiere/tidligere eiere): Tlf 416 69 954
Kristin Tvenning Hansen (representant for Meløy historielag): Tlf 480 93 992
Ellinor Ann Skaret (representant for Meløy Grendeutvalg): Tlf 480 94 024
Robert Helgesen (representant for Meløy Grendeutvalg): Tlf 916 81 960

EAS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *