søndag, november 28, 2021

Legedag

Det blir legedag på Meløy 07.10.14
Lege fra Ørnes Legekontor.

Time bestilles på Engavågen legekontor tlf. 75710250.