onsdag, oktober 5, 2022

Kirkegårdsmuren

Grendeutvalget har fått en del henvendelser ang. den dårlige forfatningen kirkegårdsmuren er i.

Brynhild Sørgård har nå sagt seg villig til å være kontaktperson for «Steingjerdegruppa».

Så da oppfordrer vi alle som ønsker å bidra med reparering av muren til å kontakte Brynhild.

 

Grendeutvalget