onsdag, desember 7, 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE – MELØYSJØEN BÅTFORENING

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MANDAG 28.APRIL 2014 KL. 1900 PÅ MELØY SKOLE

STYRETS FORSLAG TIL SAKSLISTE:

1.   Åpning

2.  Konstituering

3.  Årsmelding for 2013.

4.   Regnskap og revisjonsberetning for 2013.

5.   Fastsettelse av kontingent og gebyrer.

6.  Handlingsplan for 2014.

7.  Innkomne forslag:

8.  Valg

 9.  Avslutning

Forslag og saker til behandling må være mottatt senest 21.april 2014.

 HJERTELIG VELKOMMEN!

 Hilsen styret i Meløysjøen Båtforening (MBF)

MTT