torsdag, august 16, 2018

Hva er dette? Tatarleddved

Blad

Meløya.no har fått tilsendt dette bildet fra en som lurer på hvilken art dette er?

Er det noen som vet, så vil vi gjerne få svar. Post@meloya.no

Svar:

Jo, det er trolig Tatarleddved (Lonicera tatarica) en tidligere mye brukt prydbusk.

Den er for øvrig giftig, og bør derfor ikke spises.

 Med vennlig hilsen

Bjørn Storslett Solholm