Alle innlegg av Mona Tvenning Trana

Fugleforedrag og middag.

Foredrag om fugler på Meløy.

Mandag 24. februar kl 16.30 inviterer vi til foredrag, bildefremvisning og samtale om fuglelivet på Meløy. Foredraget blir på skola. Marianne Hegge Skogsholm forteller og viser bilder, og alle inviteres til å delta i samtale rundt emnet. Elevbedriften serverer en enkel varmrett, kaffe og kaker. For å beregne plass og mat ber vi om påmelding innen fredag 21. februar kl. 12.00, på melding til Johanna 96047909 eller Frida 90077826. Velkommen!

Fiskeribladet skriver om Meløya


I en artikkel i Fiskeribladet 5. januar beskrives Meløya som et sted med gode muligheter for mennesker som ønsker å drive med fiske. Artikkelen forteller også om et levende og engasjert samfunn som ønsker flere innbyggere, og som aktivt jobber for å få dette til.

Fiskeribladet forteller at det finnes ledige boliger på øya, både for utleie og salg, og at det finnes barnehage, grunnskole, butikk, og et veldig aktivt kulturliv på øya.

Hvis du ønsker mer informasjon om mulighetene som finnes på øya, og for fiskere som ønsker å etablere seg her, ta kontakt med:

Meløy kommune v/Frank Holdal: 75 71 00 00

Meløy oppvekstsenter: 75 71 01 90

Leder Meløy grendeutvalg: 412 21 383