Alle innlegg av Hanne Hammernes

De nære ting – flott konsert i URD 23. april

23. april er det duket for en trivelig stund i URD.  Det hele starter med middagssalg fra kl. 16.00, og til dessert får du en gratis konsert i regi av Meløy kulturkontor.

Se denne linken:

10986713_899052690136701_164042594461976871_n

 

 

 

 

 

 

http://www.meloy.kommune.no/no/Virksomheter1/Enhet-Kultur/Den-kulturelle-spaserstokken/Produksjoner-i-2015/De-nare-ting/

Arrangør: MUIL

Årsmøte i MUIL 22.mars 2015 – Referat

MUIL MED TEKSTStyret i MUIL innkaller med dette til årsmøte i URD

søndag 22. mars 2015.

Referat fra møtet:

 

Sak 1 – Konstituering og valg av møteleder

Styret foreslår Hanne Hammernes til møteleder.

Vedtak:

Årsmøtet velger Hanne Hammernes til møteleder og godkjenner de frammøtte representantene.

Sak 2 – Valg av sekretær

Styret foreslår Håkon Nilsen som sekretær.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner Håkon Nilsen som sekretær for årsmøtet.

Sak 3 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste til årsmøtet.

Sak 4 – Årsmelding – Vedlegg nr. 1

Vedtak

Årsmeldingene fra undergruppenene ble gjennomgått. Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2014 .

Sak 5 – Godkjenning av regnskap

Kasserer legger fram regnskapet for 2014

Vedtak:

Pr dags dato har MUIL ca 150000 kr på konto. Revisjonen bemerket at vi måtte se på forsikringene da de mener de er for høye. Årsmøtet godkjenner det fremlagte reviderte regnskapet for 2014.

Sak 6 – Budsjett – Vedlegg nr. 2

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2015, og gir styret fullmakt til å justere innenfor rammen i løpet av året hvis nødvendig.

Sak 7 – Handlingsplan/aktivitetsplan – Vedlegg nr. 3

Vedtak

Årsmøtet godkjenner Handlingsplan for 2015 som retningsgivende for lagets mål og aktiviteter for 2015. Planen rulleres hvert år.

Sak 8 – Kontigenter for 2015

Styret har diskutert om vi bør ha en differensiert kontingent for aktive/passive medlemmer, og ønsker at årsmøtet diskuterer og avgjør saken. Utover det foreslår styret å beholde de samme satser som i fjor.

Vedtak:

Årsmøtet bestemmer at vi skal øke prisene. Det blir ingen forskjell på prisene for aktive og passive medlemmer.

Årsmøtet fastsetter følgende kontingent for 2015:

Barn; kr. 150,-

Voksne; kr. 250,-

Familie; kr. 500,-

Sak 9 – Utleiepriser for 2014

Vedtak:

Årsmøtet foretar ingen endringer i leiepriser for 2014 som dermed blir stående slik:

Klubbhus/URD:

Enkeltdag kr. 500/800 (medlemmer/ikke medlemmer)

Helg (fredag – søndag) kr. 1000/1500

Kjøkken/garderober:

Enkeltdag: kr. 100/200

Helg: kr. 150/250

Kjøkkenutstyr fra URD kr. 200/300

Vasking av lokalene kr. 1000

Sak 10 – Valg

Valgkomiteen legger fram saken.

Styret:

Leder: Hanne Hammernes Har 1 år igjen

Nestleder: Per Trygve Olsen valgt for 2 år

Sekretær: Åse Sørgård valgt for 2 år

Kasserer: Kjell Wiik har 1 år igjen

 

Aktivitetsgruppa:
Whenche Kristiansen valgt for 2 år

Kåre Pettersen har 1 år igjen

Ann Kristin stub har 1 år igjen

Rune sætherskar  gjenvalg for 2 år

Elias Tvenning Trana valgt for 1 år

Laban:

Karianne Sætherskar 1 år igjenvalgt for 1 år

Elisabeth Tostrup 1 år igjenvalgt for 1 år

 

URD/Tennisbane:
Laila Kristiansen ikke gjenvalgt- Per Trygve Olsen valgt for 1 år

Fotballbane:

Remi Kristiansen 1 år igjenvalgt for 1 år

Karianne Sætherskar 1 år Igjenvalgt for 1 år

Vara for alle:

Andre Neverdal 1 år igjenvalgt for 1 år
Terje Fossaa 1 år igjenvalgt 1 år

Valgkomite:

Kjell Wiik ikke gjenvalg- Frank Wiik Rendal valgt for 1 år

Sonny Olsen ikke gjenvalg- Einar Johan Helgesen valgt for 1 år

Kino:
Svein Henry Klausen 1 år igjenvalg 1 år

Revisorer:
Steinar Wiik 1 år igjenvalg 1 år

Fredrik Helgesen 1 år igjenvalg 1 år

Turnering:
Frank Wiik Rendal 1 år gjenvalg 1 år

Lotte Skaret 1 år gjenvalg 1 år
Mona Trana 1 år gjenvalg 1 år

Møtet hevet

Håkon G Nilsen

For styret
Hanne H.

Fjellheim

20140802_100155

Hytta Fjellheim eies av alle som har adresse 8157 Meløy, og leies ut til alle over 18 år. (16 år med samtykke fra foresatt.)

.....mer padling....

 • Hytta ligger ved Storvatnet, ca  120 m.o.h.
 • Gangtid 45 – 60 min.
 • Romslig hytte på 49 kvm.
 • Stue m/ kjøkkenkrok
 • To spisebord med stoler
 • To soverom med familiekøyer, babyseng
 • Hems med plass til 4-5 stykker, eller flere.
 • Gasskomfyr og gasskjøleskap.
 • Vedfyring
 • Solcellepanel til belysning
 • Naust med robåt i aluminium
 • Redningsvester
 • Fiskegarn
 • Veranda med sittegruppe
 • Utedo
 • 2 kanoer
 • Fiskestenger og håver
 • Spill og leker
 • Skøyter, hjelmer og hockeykøller
 • Sikkerhetsutstyr
 • Utegrill og bålpanne
 • Spikkekniver, bøtter og spader
 • Bøtter og bærplukkere

For å leie hytta må du ringe, tlf 41459016. Eller send en  SMS så ringer vi deg tilbake.

20140802_100116

Utleiepriser:

Det koster 300 kr pr natt for de med postnummer 8157, for inntil 4 personer.

Tillegg på 25 kr pr. pers. over 4 stk pr natt.

For de som ikke har postnummer 8157 koster det 700 kr pr. natt.

Tillegg på 25 kr pr. pers. over 4 stk pr natt.

..men etterhvert ble det mindre dagslys.

Testing av kano og nye vester.

Her kan du lese mer om Fjellheim.

IMG_20140118_052501

Fisken ble grillet på bålet.

20141018_143645

Velkommen til Fjellheim!

Styret.

Ikke rør skolen vår!

Rundt 100 møtte opp for å vise sin støtte

 
Rundt 100 møtte opp for å vise sin støtte

 

På Meløy satte både grendeutvalget og FAU seg ned og diskuterte saken umiddelbart, som for grendeutvalget resulterte i et åpent brev til Meløy kommune og politikerne. Leder for utvalget, Fritz Pettersen, sier at de frykter at dette er første skritt mot nedleggelse av hele skolen. Vi syns det er trist at ytterkantene skal lide. Skolen er navet i samfunnet og veldig viktig som sosial arena. Spesielt på en slik plass som Meløy, sier han. At over hundre mennesker møtte opp på ei øy med bare i underkant av 200 innbyggere er imponerende, og viser samholdet i bygda.
Hele rådmannens forslag med saksfremlegg kan lastes ned på Meløy kommunes hjemmeside.

Einar Johan Steinvei, Helge Tvenning, Thomas Elnan og Frank Wiik Rendal i tilflyttergruppa.

Einar Johan Steinvei, Helge Tvenning, Thomas Elnan og Frank Wiik Rendal i tilflyttergruppa.

Et slikt vedtak kan føre til at Meløy mister to familier med totalt ni mennesker, sier Frank Wiik Rendal i tilflyttergruppa på Meløya.
Tilflyttergruppa har jobbet aktivt med rekruttering av nye innbyggere til Meløy. De siste par årene er det flyttet ti mennesker til øya, og en familie på seks står på flyttefot hit til sommeren. Hvis politikerne går inn for å endre skolestrukturen og sende ungdomstrinnet til Ørnes for å gå på skole, står vi i fare for å miste både disse seks og flere av de som allerede har planlagt en framtid på øya, sier Rendal.

Ikke aktuelt
-Hvis de rører ved skolestrukturen på Meløy, blir det ikke aktuelt for oss å flytte til kommunen, sier Kjetil Fagervik. Han bor i Bodø med kone og fire barn i alderen 2, 8, 11 og 16 år, og har allerede tegnet hus og er klar til å bygge og bosette seg på Meløy til neste sommer. Eldstemann planlegger å gå kjemi- og prosess i Glomfjord til neste høst. Hvis rådmannens forslag går gjennom mister kommunen seks nye innbyggere, sier Fagervik. Vi har det bra i Bodø, men håpet å få det enda bedre i min hjemkommune på øya der jeg er vokst opp i trygge omgivelser. Skal ungene sendes på skole på Ørnes kommer vi ikke til å flytte til Meløy, avslutter Fagervik som selv er lærer og vet hva han snakker om når det gjelder læringsmiljø.

I tenkeboksen
-Jeg stiller meg kritisk til forslaget om at ungdomstrinnet ved Meløy skole skal flyttes til Ørnes. Elevene på Meløya vil ha krav på både buss og båt til skolen siden de bor 4 km unna hvis de flyttes til Ørnes. Slik rutene er i dag, kan jeg ikke se at reisetiden blir ansvarlig eller akseptabel. Verken til eller fra skolen, hevder Steinvei. Den lille familien Steinvei, i dag bestående av mor Tine Bergmo, far Einar Johan Steinvei og lille Erling, kom flyttende til Meløy i fjor fordi de så muligheten til en trygg oppvekst for sine barn. De planlegger å overta gården og bygge den ut og selv bygge seg hus. Valget falt på Meløy framfor Tines hjemkommune lenger nord i landet nettopp fordi de leste i kommuneplanen at det tilrettelegges for spredt bosettingsmønster og bærekraftige lokalsamfunn. -Vi frykter for at dette er første skritt på full nedleggelse av skolen, og da venter vi med å sette spaden i jorda for det nye huset, sier Einar Johan. De verdiene vi flyttet hit på, nemlig liten skole, trygge arbeidsplasser og et trygt oppvekstmiljø for våre barn, er på vei til å smuldre bort allerede, sier han.

Lang reisetid
Hvis skolen blir lagt ned må min pode, som bor sentralt på Meløya, gå hjemmefra kl. 07.20 for å ta bussen som går kl. 07.30 fra Meløygården. Videre med hurtigbåt til Ørnes hvor skolen per dags dato starter klokken kl. 08.45. Altså 85 minutter. Han kommer til å være en av de «heldige» barna her på Meløya. Enkelte barn må først gå opptil 1,3 km for å komme til nærmete busstopp. Kunnskapsdepartementet regner med at en elev på ungdomstrinnet går 1 km på 12 minutter. Altså 15,6 min på 1,3 km. På den busstoppen er bussen kl. 07.20. De elevene må altså starte hjemmefra før kl. 07.05. En reisetid på over 100 minutter. Hjem er det enda verre. Ørnes skole er ferdig kl. 14.20. Første ferge går fra Ørnes kl. 15.10, eller de kan ta hurtigbåt kl. 16.10. Uansett går ikke bussen fra Meløysund før klokken kl. 16.25. Min pode vil da være hjemme klokken kl. 16.40. En reisetid på 140 minutter. For de som bor lengst unna, 160 minutter. I mine øyne er dette verken akseptabelt eller ansvarlig tidsbruk til og fra skolen. Med dagens ruter går det ikke an å justere dette ved å endre skolestart.  I en av endene vil reisetiden øke uansett. Vi flyttet hit for å få mer tid sammen med barna, ikke mindre.

Gode resultater
Rådmannens forslag gjør ikke vår jobb i tilflyttergruppa med å rekruttere nye innbyggere til kommunen og øya enkelt. Et av våre viktigste argumenter, nemlig en trygg skole med høyt kvalifiserte lærere og gode resultater både på nasjonale prøver og i undersøkelser ellers, er i ferd med å forsvinne, sier Steinvei. På grunn av at skolen er så liten, blir ikke tallene offentliggjort, men det er nettopp fordi vi er så små at vi gjør det bra. Han viser også til undersøkelser som er gjort på elever som har fortsatt i videregående skole. De gjør det bra også her, og det tror han er fordi læringsmiljøet og oppvekstvilkårene ved en liten skole er bedre enn ved store skoler.

Tekst og foto: Hanne Hammernes/Meløyavisa

Kommunens første godkjente vannverk ligger på Meløy

Gutta på kurs i å drifte anlegget. Steinar Wiik, Helge Tvenning, Helge Hansen, Remi Kristensen og Einar Johan Steinvei.

Gutta på kurs i å drifte anlegget. Steinar Wiik, Helge Tvenning, Helge Hansen, Remi Kristensen og Einar Johan Steinvei.

Meløy vannverk er nå kommunens nyeste og eneste, godkjente vannverk etter de nye forskriftene om rensing.

-Vi har budsjettert med omlag 1,7 millioner kroner  de siste par årene for å få det nye vannverket på plass, sier Helge Hansen som er styreleder i vannverket.  Siden i fjor sommer har 1100 meter nye, isolerte rør blitt fløyet opp med helikopter fra rensehuset og opp til Steinlivatnet. Egne krefter på øya har sørget for at alt er kommet på plass, gjort grunnarbeid og satt opp grunnmur før det var klart til å sette huset med vannbehandlingsenheten på plass nå i høst.

-Det er store investeringer for et lite vannverk med 110 abonnenter, så det har vært nødvendig å ta opp lån, forteller Hansen. Vi har også øket vannavgiften noe de siste par årene for å forsvare utgiftene.

Ferdig pakke
Det lille huset til Meløy vannverk inneholder renseenheten og kommer fiks ferdig med rør-systemer, renseanlegg og alt som skal til for å drive enheten, forteller Jarle Grindstein som har vært på Meløy de siste dagene for å koble og kjøre igang det nye vannverket. Unik filtersystem heter firmaet som holder til på Os utenfor Bergen og leverer vannbehandlingsanlegg utover hele landet. -Vi har vært mye her nord. Blant annet har vi levert til åtte private vannverk i Lofoten, forteller Grindstein som har med seg kollega Arne Boge. I tillegg til kobling og testkjøring har de hatt opplæring på de som skal drifte Meløy vannerk.

Det er satt opp et vaktsystem der de som har vakt blir oppringt automatisk fra datasystemet i anlegget som også angir feilkode, forteller Helge Hansen som har vært prosjektleder for nyinvesteringen. Selskapet består av daglig leder, Fredrik Helgesen i 10% stilling i tillegg til at vi har en tilsynsmann. Vi har hatt et par innkjøringsproblemer etter oppstart forrige torsdag, men nå ser det ut til at alt fungerer som det skal, forteller Hansen.

Det lille vannverket i Steinliskogen

Det lille vannverket i Steinliskogen

Positivt

-Det er veldig positivt at Meløy vannverk nå er oppe og går og får Mattilsynets godkjenning, sier Rune Severinsen i Meløy kommune. Kommunen eier og driver seks vannverk, men ingen har den godkjenningen som Meløy nå får. Mattilsynet krever to hygieniske barrierer, der den ene barrieren er UV-stråling og den andre er selve vannkilden, forteller Severinsen. Vannkilden vurderes opp mot vannprøver av overflatevann og hvilken bruk og ferdsel det er i og rundt vannet.  På Meløy har de nå begge deler godkjent, og det er veldig flott, sier han. De kommunale vannverkene ligger på Bolga, Reipå/Støtt, Spildra, Glomfjord, Halsa og Vassdal. I tillegg til Meløy vannverk er det private vannverk på Selstad og på Åg, avslutter Severinsen.

Tekst og foto: Hanne Hammernes/Meløyavisa

 

Tukthuset Båtforening

20130730_225943

På nordvestsiden av øya Meløy finner du småbåthavna som driftes av Tukthuset båtforening.

20130730_230059

Havna ligger idyllisk til innenfor en god molo, som også skjermer fiskerihavna på Tukthuset, og har posisjon  N66 49.394 E013 20.534. Innseilingen til havna skjer mellom molo og bølgedemper.

20140830_113554

Tukthuset båtforening har 65 faste båtplasser og inntil 5 gjesteplasser (avhengig av de gjestende båters størrelse).  Gjesteplassene har en havnebybde på ca 4 meter.

20140830_113557

Gjester er hjertelig velkomne, og betaler en pris på 100 kr pr døgn. Det er et tillegg på kr 20,- pr døgn ved behov for strøm.  Kan betales inn på konto nr. 4509 20 74610, eller med kontanter i postkasse i havna.

Båtforeningen har et klubbhus i umiddelbar nærhet der gjester tilbys toalett og dusjmuligheter.

20140830_113550

De siste årene har havna vært gjennom flere utvidelser, men pr dags dato er det ingen ledige båtplasser.   Interesserte bes ta kontakt med havnekontakt Svein Fagervik på 75751162, for å stille seg på venteliste ved eventuelt senere utvidelse av bryggene.

Flere detaljer finner du på båtmagasinets side: 

20130730_230106

Sentrum på Meløy ligger ca 3,5 km fra Tukthuset. Her vil du finne Coop Meløy, Meløy kirke, pub, og skole og barnehage med tilhørende lekeplass.  Øya kan også friste med fint turterreng, fotball-, tennis- og sandvolleyballbane, kulturminner og mye annet som du kan lese om her på  www.meloya.no

Velkommen!

tukthuset

 

Skal vi legge ned kinoen?

Divergent - plakatSist fredag ble filmen for de voksne avlyst fordi ingen betalende kom!  Det er jo kjempesynd, og det er ingen andre enn vi sjøl som kan gjøre noe med det! Hvis vi skal beholde kinoen, må vi faktisk bruke den. Barnefilmene er ok besøkt, men voksenfilmene går stort sett for nesten tom sal.

Hva ønsker DU? 

Skal vi prøve å få «ønskefilmer»?
Hvis vi har egne filmønsker er det faktisk mulig å gjøre noe med. Bare gi beskjed til Hanne Hammernes i god tid, så kan hun legge inn ønsker hos Bygdekinoen.
Skal vi endre tidspunktet?
I dag går barnefilmene kl. 17 og voksenfilmene kl. 19. Skal vi endre det?

Det er faktisk slik at MUIL må betale ganske mye i året for å ha kinoen på besøk, og hvis ikke folk kommer, blir vi nødt til å avbestille kinoen. Det er opp til oss alle – vi må komme oss opp av godstolen de kveldene det er kino.

Kom med DIN mening – send til hmhammer@online.no

NB!   Neste kino går 9. mai 2014.