lørdag, oktober 1, 2022

Årsmøte Grendeutvalget

Møterommet på skolen onsdag 29/4 kl. 20.00

Saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Styrets årsmelding for 2014

4. Regnskap

5. Innkomne saker

6. Valg

Eventuelle innkomne saker må være styret i hende innen 24/4

Sendes

Leder: Fritz Pettersen: fripette@online.no

Sekr. Lill Nilsen: lillmarinilsen@yahoo.no

Tlf. Fritz Pettersen: 47820461

Tlf. Lill M. Nilsen: 95092502