onsdag, oktober 5, 2022

Årets øyert 2013

Årets øyert for 2013 ble HELGE HANSEN for sitt gode virke med 
å forbedre sikker ferskvanntilsførsel for medlemmer av Meløy Vannverk.

Helge-Hansen

Mvh
Grendeutvalget v/Åse Sørgård