lørdag, november 26, 2022

Monthly Archives: mars 2016

Styret i MUIL

Ved årsmøtet i Meløy ungdoms- og idrettslag den 28. februar ble følgende styre valgt: Leder: Hanne Hammernes (to år) Nestleder og utleieansvarlig for URD; Thomas Elnan, tlf. 92483687 (1 år) Kasserer: Kjell Wiik (2 år) Sekretær: Åse Sørgård (ikke på valg)   Read More »

Årsmøte i Meløy vannverk

Meløy vannverk SA avholder årsmøte Lørdag 12. mars kl. 16.00 på skolen. Saksliste: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder og referent Årsmelding Regnskap Status renseanlegg Vannavgift for 2016 Valg Eventuelt/innkomne saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 5.mars 2016. Styret Read More »