Skøyteaktiviteter

Islagt vann på Trollskogdyan. Foto: TB

Islagt vann på Trollskogdyan. Foto: TB

Siden snøen har latt vente på seg, gradestokken har bikka 10 minus og sola gjør dagene lysere er det perfekte forhold for skøyteaktiviteter på Meløyas små og store vann. Det er til og med laga egen skøytebane på grusbanen på skolen.

I helgen var det et gjeng som testa isen på vannet ved Trollskogdyan. Et vann som viste seg å være betydelig mindre enn man husket. Om det er vannet som har krympet, eller husken som ikke stemmer vites ikke. Her ble det blant annet spilt ishockey og lekt med hundene på isen. Totalt var det 9 tobeinte og 2 firbeinte som deltok i aktivitetene.

Ishockey ved Trollskogdyan. Foto: TB

Ishockey ved Trollskogdyan. Foto: TB

Aktiv gjeng. Foto: TB

Aktiv gjeng. Foto: TB

Gammel hockeykølle. Foto: TB

Gammel hockeykølle. Foto: TB

Ishilsen. Foto: TB

Ishilsen. Foto: TB

Tirsdag ble barnetrimmen gjennomført på et islagt vann ved Kjørsholmen. Her deltok totalt 11 barn og 8 voksne, samt en firbeint. Det ble spilt ishockey, tatt piruetter og andre krumspring på isen. De som ikke hadde skøyter på satt rundt bålet og kosa seg.

Barnetrim på isen med Kjørsholmen. Foto: TB

Barnetrim på isen med Kjørsholmen. Foto: TB

Isleik i mørket. Foto: TB

Isleik i mørket. Foto: TB

Bålkos ved skøyteisen. Foto: TB

Bålkos ved skøyteisen. Foto: TB

Onsdag ble det foretatt skøytetrening i gymtimen til småtrinnet på skolens egen, nyanlagte skøytebane. Treningen besto i å gå en løype med ulike hindre, hockey, skøytesisten og «hauk og due». Det er visst lenge siden det har vært skøyteis på skolen og praktisert skøytegym.

Her er noen flere bilder:

Nydelig is på Kjørsholmen, med utsikt til vakre Bolga.

Nydelig is på Kjørsholmen, med utsikt til vakre Bolga.

Litt hjelp i starten.

Litt hjelp i starten.

Mandag var det rett fra skola og til Kjørsholmen, før det ble mørkt.

Mandag var det rett fra skola og til Kjørsholmen, før det ble mørkt.

Med fullmåne ble det aldri helt mørkt.

Med fullmåne ble det aldri helt mørkt.

Kan det bli finere i januar?

Kan det bli finere i januar?

Barnetrim på Kjørsholmen på tirsdag 14/1-14.

Barnetrim på Kjørsholmen på tirsdag 14/1-14.

Litt ekstra kos med bål og grilling.

Litt ekstra kos med bål og grilling.

Gymtime og friminutt på isen på onsdag.

Gymtime og friminutt på isen på onsdag.

Og etter at ungene har dratt hjem fortsettes påfyllet av vann. Snart blir det en hel fotballbane med is!  Vi gleder oss.

Og etter at ungene har dratt hjem fortsettes påfyllet av vann. Snart blir det en hel fotballbane med is! Vi gleder oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB

Tjyv-Henrik og grotta.

Vi har fått tak i et ark med en tekst som er skrevet av Arnfinn Myrvang for ganske mange år siden. Så her kan vi nå presentere litt av historien om han Tjyv-Henrik: 

«Tjyv-Henrik var en person hvis liv var omgitt av viss helteglorie som døset i mystikkens aura. Fortellingene om mestertyven antok ofte karakter av en fantasifull blanding av eventyr og sagn. Hans liv og meritter var spennende å få fortalt i skumringstimen, og oppe i fjellet var jo hulen han bodde i -«Tjyv-Henrikholla» …

Men Tjyv-Henrik var virkelig nok. Hans navn var Henrik Jakobsen og han ble født omkring 1690, muligens på Vall. Der bodde han hvertfall som husmann under lensmannsgården, under daværende lensmann Hans Andersen. Henrik var gift med Dorde Olsdatter, og med henne hadde han en sønn.

Maleri av Marit Eiksund

Maleri av Marit Eiksund

Første gang Henrik Jakobsen opererer i ting-protokollene er i 1731. Her var han innstevnet for leiermål (utroskap). Rettsdokumentene forteller at han vedsto seg sin «synderlige gjeming», men desverre hadde han ikke penger til å betale bøtene med. I retten kunne Henrik fortelle at han var skyldig både «hist og her», og lensmann Andersen dømte ham til å stå i gapestokken ved kirken på Meløya tre søndager på rad. Her skulle han hver gang overøses med vann «andre ligesinnede til avsky».
Dette var begynnelsen på Henriks kriminelle løpebane, og det gikk ikke mange årene før han rotet seg inn i et nytt leiermål, denne gang med Lisbeth, tjenestejenten hos selveste lensmannen. Det var alvorlig for Henrik, og enden på visen ble at han og Lisbeth flyktet under en tur til Sleipnesmartnan.
Henriks liv etter dette ble i stor grad et liv på flukt: fra lovens håndhevere. For å opprettholde livet måtte han stjele og ta seg til rette, langs hele Helgelandskysten og ofte i Meløy fjerding. Han ble nok «hektet» i ny og ne, men han ble også etter hvert nokså dreven i å lure seg unna øvrigheten. Hans bedrifter levde på folkemunne, og det er sagt om ham «at denne Mestertyv har været fuldt saa dygtig, klog og formentlig ogsaa forholdsvis ligesaa frygtet og berømt som de to landskjente Størrelser fra det følgende Aarhundrede -Gjæst Baardsen og Ole Høiland.»

I en alder av 50 år ble Henrik til sist dømt til å henges i galgen, men saken gikk til kongen i København, som formildet dommen slik at han istedenfor å miste livet i galgen «skall piskes til kagen og arbeide sin livstid i nærmeste festning». Slutten på historien om Henrik Jakobsen burde altså ende med at han etter benådningen ble transportert til Munkholmen for der å henslepe sitt videre liv i slaveri. Men at Tjyv-Henrik har vært på noen festnig er aldri blitt dokumentert. En teori går ut på at han enda en gang greide å rømme. Kanskje kom han seg over til Sverige?!
Om Henriks endeligt forteller et sagn at Henrik, sammen med sin kone, ble talt til fange og skutt i Tjyv-Henrikholla på Skjerpa, ved Meløysundet. Her hadde det fredløse paret et tilholdssted. Herfra dro de på tyveriferder natterstid i sin båt som om dagen ble nedsenket i sjøen. Men så fikk øvrigheten nyss om dette oppholdsstedet, og en dag sto en flokk bevepnede karer utenfor hulen for å gripe synderne. Kona til Henrik hørte klikkelydene da geværhanene ble spent, og gjorde mannen oppmerksom på dette. -Det bare brast ute i brannen, svarte Henrik, som altså trodde at klikkelydene kom fra bålet utenfor hulen. Dermed ble ekteparet grepet og skutt.

Historien vet å fortelle at Tjyv-Henrik en kirkesøndag ble observert i sin båt på tur forbi Meløy. Han gikk i land på naboøya Skjerpa. Nå gikk det ilbud utover til kirken, og hele menigheten la ut på forbrytertjakt, i en armada av småbåter. Han Tjyv-Henrik hadde gjort som han pleide, nemlig lasta båten «sin» med stein og søkt den -og gått på land. Menigheten omringet hele Skjerpa, og Henrik ble tatt. Så bar det i arrest med ham -igjen.
Tjyv-Henrik gav seg også ofte ut for å være en velhavende mann fra Ørnes. Døtre ble nærmest bydd frem til den «staute, pengesterke kar’n» fra Ørnes. Og Henrik utnyttet slike situasjoner helt til han merket at folk begynte å ta mistanke. Da bar det avgårde igjen.
Myteomspunnet sannhet? Sikkert! Men artige beretninger er det hvertfall …
Tjyv-Henriks virkelig liv og endeligt er beskrevet av en Meløymann, W. Th. Helgesen som nitidig gransket justisprotokoller for Helgeland fra 1737 til 1746, og på grunnlag av denne granskning skrev:
STORTYVEN FRA MELØ
Henrik Jakobsens historie.
Fortellingen gikk rundt århundreskiftet som føljetong i «Nordlands Folkeblad», en avis som utkom i Mosjøen. I 1901 kom beretningen ut i bokform.

Førstemann på tur ned i grotta. Foto: TB

Foto: TB

GROTTA
Grotta ligger i fjellsiden like nord for Miganvatnet. Det var først rundt 1900 at den ble oppdaget, og
den ble etter hvert en attraksjon, spesielt for folket på Meløy.
Guttene Bartolv Dahl og Olaf Olsen var en dag «roen» like utenfor der grotta befinner seg. Været var pent, og i en pause la de seg ved siden av robåten til en annen fisker, Haldor Hegge. Han pekte opp i fjellsiden og fortalte at der oppe hadde han en gang vært borte i noe merkelig og interessant en gang han var oppe i fjellet og lette etter geiter. Her hadde han kommet inn i en hvelving i fjellet, som hellet en del ned mot bunnen. Etter å ha gått over både berg, grus og stein, kom han innerst inne hvor det var et hull i bunnen. Han kastet stein ned gjennom hullet og hørte at disse ramlet langt ned.
Dette ble spennende for de to ungguttene, som straks stakk opp gjennom lia for å undersøke fenomenet. De gikk inn i grotta, og Bartolv forsøkte å smyge seg ned gjennom hullet. Han senket seg så langt at han hang på brystkassen før han fant noe han kunne trå på. Men da han kikket ned var det helt mørkt, han kunne ikke se noen ting. Han ba derfor kompisen om å finne tørr never som han kunne tenne på og bruke til lys. Dette ble gjort, og han konstaterte straks at nå kunne han gå trygt og godt videre. Olaf fulgte etter.
Det synet som møtte dem da de fikk skikkelig flamme på neveren kom de aldri senere til å glemme: en lang tunnel, som krympet i omfang, gikk videre innover. Både gulv, vegger og tak var skinnende hvite. At de var de første levende vesener som sto der var de ikke i tvil om. På gulvet var det ingen spor, det lå slett og fint som på strand når sjøen ebber ut.
Grotta ble senere målt til ca 90 meter.

Lotte innerst i grotta. Foto: TB

Foto: TB

W. Th. Helgesen sier i sitt forord til boka om Tjyv-Henrik (1901) at
«paa Mela i nordre Helgeland findes i Fjeldet paa nordre Side en Grotte, eller Hule, som den Dag idag kaldes «Henrikholla», og om hvilket Sagnet beretter, at der i gamle Dage har opholdt sig en Stortyv og Røver. Ved min reise derop forrige Sommer var jeg og beså nævnte Hule. Meløen er nemlig mit Fødested, og havde jeg saaledes særlig interesse af at faa vide alt om dette Sagn og denne Hule, og det saa meget mer, som der faa dage for min ankomst til Melø var oppdaget af min Søstersøn en ualminnelig stor og interessant Grotte, indenfor den før kjendte, men som stod i Forbindelse med den ved en trang Aabning. Den indre Grotte viste sig ved nøiagtig Maaling at være 159 alen lang, ret ind i Fjeldet, 15 a 20 alen bred og 10 a 15 alen høi, altsaa den største, saavidt vides, endnu opdagede Grotte Nordenfjelds. Et lignende hul i Fjeldet, men meget mindre, findes ogsaa paa «Skjærpen», en ø tæt ved Melø, dette kaldes ogsaa «Henrikholla».

Kanskje var ikke Bartolv og Olaf de første likevel? Kan en veidemann ha sittet på sandgulvet i grotta, trygt i ly for vær og vind, en gang for lenge, lenge siden? Kanskje vil noen her en gang finne spor etter «Meløymannen»? Var det her Tjyv-Henrik hadde tilholdssted? Grotta kan hvertfall gi luft under fantasiens vinger …»

Utsikta fra grotta. Foto: TB

Utsikta fra grotta. Foto: TB

 

 

 

 

 

 

 

MTT

Oppslagstavla

Hei alle sammen. Nå er den nye kalenderen på plass på meloya.no, og denne ser ut til å fungere godt.

Det er veldig fint hvis dere kan sende oss en beskjed om arrangementer slik at vi kan legge dem opp. Hvis dere ser feil, eller endringer som bør gjøres, så gi oss beskjed. Og hvis dere har bilder som vi kan legge ved aktivitetene så er det fint.

Vi håper at kalenderen kan brukes når det skal planlegges arrangementer, årsmøter og andre aktiviteter, slik at ting ikke krasjer med hverandre.

MTT

Januarlyset

Starten av 2014 har vært formidabel, med fint og klart vær og mye flott lys. Sola er så vidt tilbake og det utnyttes med korte og lengre turer. Vest- og 070-411 sørvestsiden av øya er å anbefale om dagen, der får man best utsikt mot lyset. Her viser vi en bildeserie fra noen av turene vi har vært på i løpet av
70-410 den siste uka. Håper på like flott vær framover og gleder oss til sola er ordentlig tilbake!

Utsikt mot Bolga. Tatt fra hågen over Tukthuset. Foto: TB

Utsikt mot Bolga. Tatt fra hågen over Tukthuset. Foto: TB

Også utsikt mot Bolga. Tatt fra Kjølsholmen. Foto: TB

Også utsikt mot Bolga. Tatt fra Kjølsholmen. Foto: TB

Bålkos må til. Foto: TB

Bålkos må til. Foto: TB

Ikke så altfor lenge før sola titter fram over fjellene. Foto: TB

Ikke så altfor lenge før sola titter fram over fjellene. Foto: TB

Nyter lyset og usikta. Foto: TB

Nyter lyset og usikta. Foto: TB

Utsikt mot Grønnøy og Åmøy, tatt fra Vikanesset. Foto: TB

Utsikt mot Grønnøy og Åmøy, tatt fra Vikanesset. Foto: TB

Lyset er vakkert i januar. Foto: TB

Lyset er vakkert i januar. Foto: TB

Ferga på tur fra Bolga. Foto: TB

Ferga på tur fra Bolga. Foto: TB

20140109_134211

Magisk januarlys. Foto: TB

Yoshi og Majo leker på isen. Foto: TB

Yoshi og Majo leker på isen. Foto: TB

Kulda lager fine isformasjoner i fjæra. Foto: TB

Kulda lager fine isformasjoner i fjæra. Foto: TB

Hundene og eierne tester isen. Foto: TB

Hundene og eierne tester isen. Foto: TB

Det går mot lysere dager. Foto: TB

Det går mot lysere dager. Foto: TB

TB

 

I drømmeland på Meløyas tak

Nå når det går mot lysere tider er det kanskje lov å drømme om de vårlige og sommerlige utfluktene? De som gjør at blodet bruser, vi våkner fra vinterdvalen og kjenner at vi lever! Her vil jeg dele med dere en av mine fineste turopplevelser fra den mangfoldige øya vår: en overnattingstur på Meløytinden i juni 2013.

IMG_20130527_020329

Mange av mine vakreste friluftslivopplevelser har jeg hatt rundt og på toppen av Meløya. Her er bilder tatt fra overnattingsturen sammen med Karen Fagervik Omnes i juni 2013. En perfekt utflukt i impulsivitetens navn.

IMG_20130521_073901

Vi slo opp leir på den vestliggende toppen foran Tinden, med god utstikt opp mot varden. Vi gikk opp utpå kvelden etter ei sandvolleyballøkt, og tok ikke med oss mer enn nødvendig.

IMG_20130826_054831

Etter å ha inntatt kveldsmat med champagne i kveldssola, krøp vi godt ned i soveposene – og hadde nesten ikke råd på å lukke øynene for natta på grunn av den vakre utsikta over speilblankt hav langt der nede. Siden vi såvidt var begynt på juni måned var ikke midnattsola kommet helt på plass. Men siden vi var høyt nok oppe tok det ikke lange stunda fra hun i sin dyprødlige prakt forlot oss, før hun igjen dukka opp igjen i øst med sine klare hvitgule morgenstråler og vekket oss fra vår lette skjønnhetssøvn.

IMG_20130826_054626

Tenk at vi har tilgang til slike mektige naturopplevelser når det enn måtte passe oss? E syns i gruinn’ vi e bætteli heildi 🙂

IMG_20130603_090112

LKS

Fjelltur på barmark i januar

Utsikt fra Sukkerbiten. Foto: TB

Utsikt fra Sukkerbiten. Foto: TB

Hva gjør man når man er trist for at det ikke ble en hvit jul, og at det ikke er skiføre i januar? Jo, man drar nytte av de fordelene som kommer med at det ikke er snø på bakken.

I dag tok vi på oss Gore-Tex skoene og traska mot fjellet. Målet med turen var å få frisk luft, fin utsikt og trim etter en rolig jul. Turen starta fra Steinveien, og den firbeinte var overlykkelig for å få være med på tur igjen etter å ha sittet i bur i bilen i til sammen 14 timer i dagene i forveien.

Første stopp (utenom alle de små underveis) var Kvilersteinen. Her nøt vi en sjokoladebit og utsikten før vi fortsatte oppover. I løpet av turen opp Rabban sprang den firbente opp på Sukkerbiten og ned igjen til oss, før han fortsatte opp igjen. Vel oppe ble det litt bildetaking og mere sjokolade. Siden det blåste friskt, valgte vi å ikke stoppe så lenge, og fortsatte videre inn i fjellet mot Ellingslettdalen der vi skulle gå ned.

Utsikt sørover. Foto: TB

Utsikt sørover. Foto: TB

Føret var utmerket; bakken var hard av frost, men mosen ga likevel noe demping under føttene. Vel nede i Ellingslettdalen fulgte vi bekken mot granfeltet. Når vi kom fram tid ble vi usikker på hvor stien gikk og valgte en noe tung rute; TVERS GJENNOM granfeltet (anbefales ikke). Til slutt fant vi en lysning og fant deretter stien. Siste etappe mot Bremnes gikk fort da både tobeinte og firbeinte begynte å bli sultne og slitne.

Været var forresten upåklagelig; Noe vind på toppen, ellers fint, lett skydekke og rundt 5 plussgrader. For et vær, for en tur, for en dag!

TB

Majo poserer. Foto: TB

Majo poserer. Foto: TB

På tur inn i fjellet. Foto: TB

På tur inn i fjellet. Foto: TB

Fin søndagstur med nydelig utsikt! Foto: TB

Fin søndagstur med nydelig utsikt! Foto: TB

Meløytinden! Foto: TB

Meløytinden! Foto: TB